REECL Unicredit Bulbank

Котел на твърдо гориво БОШ в комплект с пелетна горелка ГРЕЙКО

отопление на биомаса

Пелетните горелки са подходящи за отопление на апартаменти, еднофамилни къщи, офиси, малки хотели и др.

Предимства:

• Работа с всякакъв вид и качество пелети  - дървесни и агропелети (без сламени).
• Бърз монтаж и настройка – 4 часа от 1 човек 
• Не е необходимо да се почиства горелката 
• Модулация – три степени на регулиране на мощността
• Самопочистване без прекъсване на горивния процес 
• Надежден ел. нагревател – 10 000 цикъла живот 
• Ниска мощност на ел. нагревател – 121 W. Негорима гъвкава тръба – фламекс 
• Невъзможност да се осъществи „обратен пламък”, дори с извадена гъвкава тръба.
• Защита от препълване на входящата тръба.
• Студен корпус и тубус при процеса на работа.
• Фотосондата не може да се запраши,опуши или стопи.
• Функция „поддържане на огъня”.
• Вертикален пламък 
• Възможност за управление от стаен и програмируем термостат.
• Лесен монтаж.
• Лесен пуск и настройка.
• Висока ефективност на горене – предварително загряване и газоотделяне.
• Възможност за директен монтаж на нафтови котли без преустройство (комплект 2  фланеца).
• Лесна  експлоатация.
• Лесно почистване.
• Възможност за включване на помпа за БГВ.
• Конкурентна цена на получаваната топлинна енергия.
• Не замърсява околната среда.
• Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация.
• Напълно автоматизирана.

Сравнителна таблица на различните видове горива,  използвани за отопление.

 Гориво КалоричностКПД на котелаЦена на горивотоСпециф.  цена на топлинна енергия BGN/kWhРазходи за отоплението за 1 месец
BGN/месец
Агропелети4.2 kWh/kg 88%170 BGN/t0.046124,90
 Дърва за огрев 3,14 kWh/kg 70%145,28 BGN/t0,066180,30
 Лигнитни въглища 6,2 kWh/kg 70% 380 BGN/t0,087238,00
 Дървесни пелети 4,88 kWh/kg 88% 360 BGN/t0,083227,50
 Природен газ 9,01 kWh/m3 90%804 BGN/1000 nm30,099270,50
 Електроенергия 1,00 kWh 99%0,171 BGN/kWh0,172470,60
 Пропан-бутан 12,80 kWh/kg 90% 2 101,56 BGN/t0,182497,50
 Дизелово гориво 11,63 kWh/kg 88% 2 057,41 BGN/t0,201548,40

Изчисленията са направени за отопление на жилище с площ 120 кв.м.


Котли на твърдо гориво Solid 2000 B

Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.

Предимствата накратко:


- Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW
- Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел
- Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура
- Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
- Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети

Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи

Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения. 

Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

Гориво

Буквите от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:
- Отоплителните котли от тип "SFU" са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
- Отоплителните котли от тип "SFB" са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

Улеснен монтаж и обслужване

Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги. 

Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

С Вашия котел получавате също книжка с подробна информация по всички въпроси, касаещи неговата поддръжка и експлоатация, оптималния избор на режим, гориво и т.н.

Димоотвод

Имайте предвид, че изграждането връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.

Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга – подробни указания са описани в техническата документация на котела.

Solid 2000 BSFU 16 HNSSFU 24 HNSSFU 27 HNS
Отоплителна мощност (kW)6 - 167 - 248 - 27
Основно горивокафяви въглищакафяви въглищакафяви въглища
Заместително гориводърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, коксдърва, брикети, каменни въглища, кокс
Отвор за пълнене (mm)260х125358 x 150358х175
Обем горивна камера (l)264661
Тегло (kg)166215232
Размери H x B x L (mm)920x600x7301040x700x7701040x700x870

Solid 2000 BSFU 32 HNSSFB 32 HNSSFB 45 HNS
Отоплителна мощност (kW)9 - 329 - 2818 - 45
Основно горивокафяви въглищадървесинадървесина
Заместително гориводърва, брикети, каменни въглища, кокскафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокскафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
Отвор за пълнене (mm)358х175358x175550х276
Обем горивна камера (l)616373
Тегло (kg)240240320
Размери H x B x L (mm)1060x700x8701060x700x8701045x770x980

Галерия
Модел Цена
котел с горелка RB20 3726 лв
котел с горелка RB30 4263 лв
котел с горелка RB50 5173 лв
котел с горелка RB100 8970 лв
Всички цени са с ДДС!