REECL Unicredit Bulbank

Самопочистваща се пелетна горелка ГРЕЙКО за всякакъв клас пелети

пелетна горелка с лесно запалване

ГРЕЙКО – КОМФОРТ ЗА ВСИЧКИ!

Пелетните горелки са подходящи за отопление на апартаменти, еднофамилни къщи, офиси, малки хотели и др.

Предимства:

• Работа с всякакъв вид и качество пелети  - дървесни и агропелети (без сламени).
• Бърз монтаж и настройка – 4 часа от 1 човек 
• Не е необходимо да се почиства горелката 
• Модулация – три степени на регулиране на мощността
• Самопочистване без прекъсване на горивния процес 
• Надежден ел. нагревател – 10 000 цикъла живот 
• Ниска мощност на ел. нагревател – 121 W. Негорима гъвкава тръба – фламекс 
• Невъзможност да се осъществи „обратен пламък”, дори с извадена гъвкава тръба.
• Защита от препълване на входящата тръба.
• Студен корпус и тубус при процеса на работа.
• Фотосондата не може да се запраши,опуши или стопи.
• Функция „поддържане на огъня”.
• Вертикален пламък 
• Възможност за управление от стаен и програмируем термостат.
• Лесен монтаж.
• Лесен пуск и настройка.
• Висока ефективност на горене – предварително загряване и газоотделяне.
• Възможност за директен монтаж на нафтови котли без преустройство (комплект 2  фланеца).
• Лесна  експлоатация.
• Лесно почистване.
• Възможност за включване на помпа за БГВ.
• Конкурентна цена на получаваната топлинна енергия.
• Не замърсява околната среда.
• Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация.
• Напълно автоматизирана.

Сравнителна таблица на различните видове горива,  използвани за отопление.

 Гориво КалоричностКПД на котелаЦена на горивотоСпециф.  цена на топлинна енергия BGN/kWhРазходи за отоплението за 1 месец
BGN/месец
Агропелети4.2 kWh/kg 88%170 BGN/t0.046124,90
 Дърва за огрев 3,14 kWh/kg 70%145,28 BGN/t0,066180,30
 Лигнитни въглища 6,2 kWh/kg 70% 380 BGN/t0,087238,00
 Дървесни пелети 4,88 kWh/kg 88% 360 BGN/t0,083227,50
 Природен газ 9,01 kWh/m3 90%804 BGN/1000 nm30,099270,50
 Електроенергия 1,00 kWh 99%0,171 BGN/kWh0,172470,60
 Пропан-бутан 12,80 kWh/kg 90% 2 101,56 BGN/t0,182497,50
 Дизелово гориво 11,63 kWh/kg 88% 2 057,41 BGN/t0,201548,40

Изчисленията са направени за отопление на жилище с площ 120 кв.м

Модел Цена
RB20 1997 лв
RB30 2173 лв
RB50 2469 лв
RB100 4986 лв
Всички цени са с ДДС!