REECL Unicredit Bulbank

Всякакви видове отпадъци, но най-вече дървесни такива, могат да служат за направата на пелети. Пелетите са горива и все по-често се използват от така наречените пелетни горелки. Една от фирмите, които произвежда пелетни горелки на високо технологично ниво е GREYKO RB.

Техните модели са уникални, защото могат да работят с всякакви видове пелети. Това включва такива от висок и нисък клас. Разликата в двата класа се изразява в пепелоотделянето и шлакоотделянето. Най-често срещаните пелети са производство от дървени материали и агро материали (пшенични люспи).

За настройката и монтажа на една горелка на GREYKO RB, всеки човек използващ схемите, може да се справи в рамките на 4 часа. При поръчка на някой от моделите към всеки комплект има книжка с инструкции, в която подробно е описан всеки елемент и кое към какво се свързва. Също така са обяснение отделните функции и работни дейности на горелката. При използването на висококачествени пелети е възможно да не почиствате горелката, защото нивото на пепелоотделяне е прекалено ниско, под 0,5 %. Всеки модел на GREYKO RB има специфична модулация, под формата на 3-степента система за регулиране на мощността на пелетната горелка. Едното от предимствата и основна функция е, че горелката се самопочиства без да бъде прекъсван горивния процес по време на работа. Електрическият нагревател е много издръжлив, като циклите на издръжливост достигат работно ниво от 10 000.

Запалването става много бързо и отнема само 2 минути. Консумацията на електрическия нагревател е много малка само 121 W. При много модели горелки има системи за блокаж на работния процес, защото е възможно гъвката тръба да се измести или запали. При моделите на GREYKO RB това не е нужно, защото фламексовата негорима тръба предотвратява такава евентуална заплаха. Всяка една пелетна горелка има защита, която предотвратява запълването на горивната камера с гориво. Това води до допълнителна сигурност и невъзможност за възникването на пожар. Корпусът и тубусът на горелката остават студени дори по време на работа. Така дори при случаен допир няма опасност от нараняване. Монтажът и настройката на горелката е много лесен. С нея не замърсявате околната среда и това я прави изключително ефикасна. Горелката е съвместима с всякакви видове котли, които са на твърдо гориво и няма нужда от допълнително реконструиране на отоплителната система. Всичко по горелката е напълно автоматизирано, като започнем от стартовия процес и достигнем до подаването на горивото към горивната камера.

Използването на пелетна горелка от GREYKO RB ви гарантира изключително чист процес на изгаряне, защото тя съчетава всички необходими съставки за пълно изгаряне. Сензор стартира запалването на пелетите в горелката, като горивото автоматично преминава към горивната камера. Температурата на горивната смес в горелката е изключително висока, но въпреки това няма опасност от някакъв проблем или запалване на някой от структурните елементи.

GREYKO RB работят по-оптимизирането на системите за ефективна работа на пелетните горелки. Всяка една горелка има дисплей, на който получаваме информация за работата на горелката. Вентилаторът в пелетната горелка осигурява нужния въздух за протичане на балансиран работен процес. Всеки модел разполага с електронен контролер, чрез него се управлява цялостно горелката. Фотосондата в горелките служи за следене на горивния процес. Спокойно можете да заложите на тази марка.