Търговски център "ЛЪКИ ЛЕНД" гр.Велико Търново

Наименование: Търговски център "ЛЪКИ ЛЕНД" гр.Велико Търново
Инвеститор: ЛЪКИ 2004 ЕООД, гр. Велико Търново
Местонахождение: гр.Велико Търново
Тип: Административни и обществени сгради
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2006 - 2006
РЗП: 2000