АПОЛОН - Фабрика за производство на облекла - гр.Г.Оряховица

Наименование: АПОЛОН - Фабрика за производство на облекла - гр.Г.Оряховица
Инвеститор: „АПОЛОН-95” ЕООД, гр. Горна Оряховица
Местонахождение: гр. Г.Оряховица
Тип: Шивашко Производство
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2013 - 2014
РЗП: 15000