АПОЛОН 3-Фабрика за мъжка конфекция, гр. Горна Оряховица

Наименование: АПОЛОН 3-Фабрика за мъжка конфекция, гр. Горна Оряховица
Инвеститор: „АПОЛОН-95” ЕООД, гр. Горна Оряховица
Местонахождение: гр. Горна Оряховица
Тип: Шивашко Производство
Дейност: изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2011 - 2011
РЗП: 3000
Галерия