АПОЛОН 2-Фабрика за мъжка конфекция, гр. Горна Оряховица

Наименование: АПОЛОН 2-Фабрика за мъжка конфекция, гр. Горна Оряховица
Инвеститор: „АПОЛОН-95” ЕООД, гр. Горна Оряховица
Местонахождение: гр. Горна Оряховица
Тип: Шивашко Производство
Дейност: изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2010 - 2010
РЗП: 1500