Фабрика "ФЕМИ" - производствена и административна сграда за производство на облекла с марка City Fashon

Наименование: Фабрика "ФЕМИ" - производствена и административна сграда за производство на облекла с марка City Fashon
Инвеститор: "ФЕМИ" ООД, гр Горна Оряховица
Местонахождение: гр Горна Оряховица
Тип: Шивашко Производство
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2004 - 2005
РЗП: 2000