ПРЕСТИЖ - Реконструкция, разширение и промяна на предназначението на съществуваща производствена сграда във фабрика за производство на захарни изделия гр.В.Търново

Наименование: ПРЕСТИЖ - Реконструкция, разширение и промяна на предназначението на съществуваща производствена сграда във фабрика за производство на захарни изделия гр.В.Търново
Инвеститор: ПРЕСТИЖ-96 АД, гр.Велико Търново
Местонахождение: гр. В.Търново
Тип: Промишлени
Дейност: изпълнение
Обхват: водопровод и канализация
От - до: 2011 - 2013
РЗП: 20000