ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД - Административна сграда, гр. Горна Оряховица

Наименование: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД - Административна сграда, гр. Горна Оряховица
Инвеститор: Захарни заводи АД, гр.Горна Оряховица
Местонахождение: гр. Горна Оряховица
Тип: Промишлени
Дейност: изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2011 - 2011
РЗП: 1500