ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД - Складова база и офис, м.Рогова чешма, земл. на с.Шереметя, общ.В.Търново

Наименование: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД - Складова база и офис, м.Рогова чешма, земл. на с.Шереметя, общ.В.Търново
Инвеститор: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД, гр. Велико Търново
Местонахождение: с. Шереметя
Тип: Промишлени
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2008 - 2011