Хотелски комплекс - Баварише Валд - Регенсбург

Наименование: Хотелски комплекс - Баварише Валд - Регенсбург
Тип: Хотели
Дейност: изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2009 - 2010
РЗП: 4000