Хотел "СВЕТИЦАТА" във водноувеселителен комплекс „ВОДОПАДА”, гр.Лясковец

Наименование: Хотел "СВЕТИЦАТА" във водноувеселителен комплекс „ВОДОПАДА”, гр.Лясковец
Инвеститор: „Барон-Н” ЕООД, гр. Лясковец
Местонахождение: гр. Лясковец
Тип: Хотели
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация
От - до: 2008 - 2009
РЗП: 1500