Хотел "ЦАРЕВЕЦ" гр.В.Търново

Наименование: Хотел "ЦАРЕВЕЦ" гр.В.Търново
Инвеститор: ПОЛИКОМЕРС СГ ЕООД, гр. Велико Търново
Местонахождение: гр. В.Търново
Тип: Хотели
Дейност: проектиране, изпълнение
Обхват: отопление, климатизация, вентилация
От - до: 2003 - 2004
РЗП: 700